Doç. Dr. SEDA HİLMİYE BOSTANCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SEDA HİLMİYE BOSTANCI

T: (0282) 250

M shbostanci@nku.edu.tr

W shbostanci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2008
Tez: Kent siluetlerinin entropi yaklaşımı ile değerlendirmesi (2008)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2016-2020
Tez:
Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Yrd. Doç. Dr. OKAN ÜNİVERSİTESİ
2012-2016
Öğr. Gör. Dr. OKAN ÜNİVERSİTESİ
2010-2012
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017-2020
Fakülte Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ
2016-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
İmar ve Planlama SARIYER BELEDİYESİ 2004-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Şehir ve Bölge Planlama
Sürdürülebilirlik/ Ekoloji ve Enerji
Katılım ve Yönetişim
Şehir Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM S. ., BOSTANCI S. H., The efficiency of e-government portal management from a citizen perspective: evidences from Turkey, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, pp. 1-15, 2021.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM D. Ç. ., ERDOĞAN F., Rethinking mobility of international university students during COVID-19 pandemic, Higher Education Evaluation and Development, pp. 1-16, 2021.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. Ulucak R. ., Erdoğan F., Bostancı S. H. ., A STIRPAT-based investigation on the role of economic growth, urbanization, and energy consumption in shaping a sustainable environment in the Mediterranean region, Environmental Science and Pollution Research, 2021.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
4. Bostancı S. H. ., Yerel Gündem 21´den Yerel Gündem 2030´a Geçiş Ne Tür Yenilikler Getiriyor?, JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, vol. 6, pp. 114-123, 2021.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
5. ÖNCÜ M. A., Y. S., B. S. H., E. F., The Effect of COVID-19 Pandemic on Health Management and Health Services: A Case of Turkey, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2021.
Özgün Makale Scopus Erişim Linki
6. BOSTANCI S. H., Batalho A., A Review of One Village One Product (OVOP): Potentialities And Fragilities In Brazil And Turkey, JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, vol. 4, pp. 31-42, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
7. BOSTANCI S. H., CULTURAL THEMATIC TOURISM: THE CITIES OF GREAT COMPOSERS, Management and Education, vol. 15, pp. 23-29, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
8. İNCİ B., BOSTANCI S. H., YEREL YÖNETİMLERDE GİZLİ MÜŞTERİ ARAŞTIRMALARININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Balkan Journal of Social Sciences, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
9. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., ERDOĞAN S., Environmental sustainability in local governments: Acase of Turkish municipalities, Journal of geography and regional planning, vol. 10, pp. 330-339, 2017.
Özgün Makale
10. BOSTANCI S. H., Sustainable Urban Model Approaches of Local Governments in Turkey, Management and Education, 2017.
Derleme Makale EBSCO
11. İNCİ B., SANCAR O., BOSTANCI S. H., Usage of Health-Themed Public Service Announcements as a Social Marketing Communication Tool: A Content Analysis Related to Public Service Announcements in The Republic of Turkey, Ministry of Health’s Web Site, Marketing and Branding Research, vol. 4, pp. 148-168, 2017.
Özgün Makale EconBiz, ProQuest, DOAJ
12. BOSTANCI S. H., ORAL M., Experimental Approach on the Cognitive Perception of Historical Urban Skyline, ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol. 5, pp. 45-59, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
13. ÖZTÜRK P., BOSTANCI S. H., KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 695-707, 2016.
Özgün Makale DOAJ , ASOS , EBSCO Erişim Linki
14. AKDAĞ S. G., BOSTANCI S. H. ., The Impacts of Prestige Projects on the Skyline of Istanbul, International Journal of Architectural Research, vol. 7, pp. 169-281, 2013.
Özgün Makale Avery Index to Architectural Periodicals, EBSCO Database: Art and Architecture Index, Scopus-Elsevier Erişim Linki
15. BOSTANCI S. H., Yerel Yönetimler Programı Öğrencilerinin Belediye Stajları Üzerine Bir İnceleme, EUL Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 55-64, 2011.
Özgün Makale Assos Index Erişim Linki
16. BOSTANCI S. H., OCAKÇI M., Innovative Approach to Aesthetic Evaluation Based on Entropy, EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol. 19, pp. 705-723, 2011.
Özgün Makale SSCI
17. BOSTANCI S. H., O. M., Ş. S., Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, vol. 4, pp. 83-95, 2006.
Özgün Makale EBSCO Database
18. AYDINLI S., B. S. H., The Spatial Transitions in Expo Cities: The Expo Event in the Post Global World, IASTE Working Paper Series, vol. 167, pp. 57-70, 2004.
Özgün Makale EBSCO Database
19. Yıldırım S., Bostancı S. H. ., Yıldırım D. Ç. ., Erdoğan F. ., Rethinking mobility of international university students during COVID-19 pandemic, Higher Education Evaluation and Development, vol. 15.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SANCAR O., BOSTANCI S. H., COVID-19 Pandemi Sürecinde Karbon Emisyonu Üzerine Bir Tartışma, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 269-292, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUKLAR ve EKOLOJİK VATANDAŞLIK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019.
Derleme Makale TR DİZİN
3. BOSTANCI S. H., Türkiye’de Eko-Belediyecilik Modelinin Uygulanabilmesi Üzerine Yaklaşım, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. BOSTANCI S. H., O. M., Kent Siluetlerine İlişkin Tasarım Niteliklerinin, Entropi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi, itüdergisi/a, cilt 8, ss. 27-36, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BOSTANCI S. H., "Eko-Belediyecilik" Açısından Mekansal Dönüşüm, EKOIQ, 2013.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BOSTANCI S. H., New Approaches to Spatial Planning and Design, Bölüm: Cognitive Studies in Urban Design, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: MURAT ÖZYAVUZ, 2019.
Bilimsel Kitap
2. BOSTANCI S. H., ALBAYRAK A. N., Environmental Sustainability and Climate Change Adaptation Strategies, Bölüm: The Role of Eco-Municipalities in Climate Change for a Sustainable Future, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Wayne Ganpat and Wendy-Ann Isaac, 2017.
Bilimsel Kitap
3. BOSTANCI S. H., ÖZTÜRK P., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Influence of Urban Furniture Design on Environmental Behavior, Yayın Yeri: Peter Lang GmbH, Editör: Murat Özyavuz, 2017.
Bilimsel Kitap
4. BOSTANCI S. H., Handbook of Research on Sustianable Development and Economics, Bölüm: Sustainability Strategies and Projects of Turkish Municipalities, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Thomas, K.D., 2015.
Bilimsel Kitap
5. BOSTANCI S. H., Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, Bölüm: Eco-Municipalities and Municipal Applications for Sustainability, Yayın Yeri: IGI Global publ, Editör: ERÇOŞKUN ÖZGE YALÇINER, 2011.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar ´Teoriden Pratiğe´ , Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: Pınar Akarçay, 2021.
Bilimsel Kitap
2. BOSTANCI S. H., ERBAŞ A. E., İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları ile Türkiye’de Enerji Sorunsalı, Bölüm: Kent Planlamada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Üzerine Stratejik Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: Seda Bostancı, Durmuş Çağrı Yıldırım, Ensar Nişancı, 2019.
Bilimsel Kitap
3. NİŞANCI E., İZMEN YARDIMCI E. Ü., BOSTANCI S. H., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Kavramsal Açıdan Üniversiteler ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. BOSTANCI S. H., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Üniversite ve Kent İlişkisinin Mekansal Dinamikleri: Tekirdağ Örneği, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., Covid-19 Pandemi Sürecinde Öğrenci Coğrafyalarına Ne Oldu?, Online ICOMEP Congress (05.12.2020-06.12.2020).
Tam metin bildiri
2. TUNA S., BOSTANCI S. H., Hastanelerde Afet Planlaması Konusunda Güncel Araştırmalar, ICOMEP (02.11.2019-03.11.2019).
Tam metin bildiri
3. BOSTANCI S. H., Critical Thinking About Urban Studies Linked with Thermodynamic Terms, TECSYS (16.05.2019-18.05.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. BOSTANCI S. H., Sustainability Dimensions for Inhabitants Living Near Sinkholes, ICSD 2019 5th International Conference on Sustainable Development (17.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. BOSTANCI S. H., KENT OBRUKLARININ DİRENÇLİLİK OLGUSUÜZERİNDEN İNCELENMESİ, ICOMEP’18-Autumn International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. BOSTANCI S. H., ÖĞRENCİLEŞTİRME VE ÖĞRENCİ COĞRAFYALARIKAVRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ICOMEP’18-Autumn International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÖZDEMİR B., BOSTANCI S. H., Street Furniture as Boundary Elements in Urban Design, CAUMME 2018 (22.11.2018-23.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VEÇEVRE POLİTİKLARI, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
9. ERBAŞ A. E., BOSTANCI S. H., KENT PLANLAMADA YENİLENEBİLİR ENERJİKAYNAKLARININ KULLANIMI, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUKLARDAN EKOLOJİK VATANDAŞLIĞA: EKOLOJİK ÇEVREYE DUYARLI YAŞAM ARAYIŞLARI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY 2018 SPRING (28.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri
11. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUKLARDAN EKOLOJİK VATANDAŞLIĞA: EKOLOJİK ÇEVREYE DUYARLI YAŞAM ARAYIŞLARI, International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring (28.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ERDOĞAN S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., Yerel Yönetimlerin Sağlıklı Kent Deneyimleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği, International Congress of Management Economy and Policy (21.05.2017-02.05.2017).
Özet bildiri
13. ERDOĞAN S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., Kamu Yapılarında Yeşil Setifikasyon Süreçleri: Strateji ve Uygulamaları, International Congress of Energy Economy and Security (25.03.2017-).
Özet bildiri
14. ALBAYRAK A. N., BOSTANCI S. H., The Aim of Sustainable Urban Development and Climate Change Policies, PROCEEDINGS OF 3RD INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM (ISBS 2017), VOL 2 (15.03.2017-17.03.2017).
Tam metin bildiri
15. ALBAYRAK A. N., BOSTANCI S. H., The Aim of Sustainable Urban Development and ClimateChange Policies, International Sustainable Buildings Symposium-ISBS (15.03.2017-17.03.2017).
Tam metin bildiri
16. BOSTANCI S. H., A Review Of Neuroaesthetics Researches Related To Urban Experience, ICOMEP INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
17. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., ERDOĞAN S., Belediyelerin Sürdürülebilirlik Uygulamalarında Etkinlik Derecesinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, ICOMEP INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. SANCAR O., BOSTANCI S. H., İNCİ B., A REV EW OF THE LITERATURE ON GREEN HOSPITAL WITHIN THE SCOPE OF GREEN MARKETING, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016 (14.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
19. BOSTANCI S. H., The Effects of Wind Energy Projects in Urban Planning, 15th International Scientific Conference: RE IT (08.06.2016-10.06.2016).
Tam metin bildiri
20. BOSTANCI S. H., Shannon Entropy and Urban Skylines, Fourth Internatıonal Conference “Engıneerıng, Technologıes And Systems”, TECHSYS 2015 (28.05.2015-29.05.2015).
Tam metin bildiri
21. ULUSOY I., SAKA L., BOSTANCI S. H., THE STRATEGIES OF MUNICIPALITIES ABOUT USAGE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN TURKEY, GEOCONFERENCE ON ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES, VOL 1 (SGEM 2014) (17.06.2014-26.06.2014).
Tam metin bildiri Erişim Linki
22. BOSTANCI S. H., Municipal Applications for Green Transportations, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013 (30.10.2013-31.10.2013).
Tam metin bildiri
23. BOSTANCI S. H., ÖZDEMİR B., EVALUATION OF SUSTAINABILITY CONCEPT IN LAND USE PLANNING THROUGH GREEN SPACE DECISIONS, GEOCONFERENCE ON NANO, BIO AND GREEN - TECHNOLOGIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE (16.06.2013-22.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
24. BOSTANCI S. H., THE ROLE OF MUNICIPALITIES AS A TOOL IN TEACHING FOR URBAN PLANNING EDUCATION, GEOCONFERENCE ON ECOLOGY, ECONOMICS, EDUCATION AND LEGISLATION, SGEM 2013, VOL II (16.06.2013-22.06.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
25. BOSTANCI S. H., S. O., Creating Healthy University Criteria for Environmental Sustainability, International Symposium Global Impacts and Local Challenges (21.11.2012-23.11.2012).
Tam metin bildiri
26. BOSTANCI S. H., AYDIN TÜRK Y., Kent Aydınlatmasının Kentsel Kimliğe Etkileri Üzerine İnceleme, Geleceği Tasarlamak” konulu VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (29.04.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri
27. BOSTANCI S. H., O. M., Relations Among Urban Design Aesthetic and Entropy, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Branch of Urban Design, 4th International Urban Design Congress (27.05.2009-28.05.2009).
Tam metin bildiri
28. BOSTANCI S. H., O. M., Measuring the Aesthetic Value of Historical Urban Skylines, Middle East Technical University, SANART, Association of Aesthetics and Visual Culture in collaboration with International Association of Aesthetics (09.07.2007-13.07.2007).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BOSTANCI S. H., Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Yeşil Dönüşüm, KAYFOR, 12. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Değişim (12.09.2014-13.09.2014).
Tam metin bildiri
2. BOSTANCI S. H., Kent Konseylerinin Eko Belediyecilik Vizyonuna Katkıları, Kent Konseyleri Sempozyumu (06.05.2011-07.05.2011).
Tam metin bildiri
3. BOSTANCI S. H., O. M., Ş. S., Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde Nesnel Yaklaşımlar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, SANART, “Tema: Türkiye’de Estetik”, Türkiye Estetik Kongresi Bildiriler Kitabı (22.11.2006-24.11.2006).
Tam metin bildiri
4. BOSTANCI S. H., K. E., Kent Yoksulluğunun Azaltılması Amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Kuştepe Örneği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Yoksulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama, Gazi Üniversitesi (06.11.2002-08.11.2002).
Tam metin bildiri
5. BOSTANCI S. H., Gece Aydınlatma ile İki Köprüden Tarihi Kimliğin İzlenmesi, 4. Ulusal Aydınlatma Kongresi (05.10.2002-05.10.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan sosyal bilimler dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi.
Uluslararası Dergi
2. İktisadi, Teknik ve Strateji Boyutları ile Turkiye’de Enerji Sorunsalı, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi (09.10.2019-).
Ulusal Kitap
3. Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları (20.11.2017-20.11.2017).
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (11.06.2019-), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO
2. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
3. EUROPEAN PLANNING STUDIES, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
Ödüller
1. Best Paper Award , ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, 2019.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Yer:Okan Üniversitesi, İstanbul, 11.04.2013-11.04.2013.
Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Yer:Okan Üniversitesi, İstanbul, 16.12.2010-16.12.2010.