Doç. Dr. SEDA HİLMİYE BOSTANCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SEDA HİLMİYE BOSTANCI

T: (0282) 250

M shbostanci@nku.edu.tr

W shbostanci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2008
Tez: Kent siluetlerinin entropi yaklaşımı ile değerlendirmesi (2008)
Yüksek Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KENTSEL TASARIM
Öğrenim Yılları: 2000-2002
Tez:
Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Yrd. Doç. Dr. OKAN ÜNİVERSİTESİ
2012-2016
Öğr. Gör. Dr. OKAN ÜNİVERSİTESİ
2010-2012
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ
2016-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
2016-
Komisyon Başkanlığı OKAN ÜNİVERSİTESİ
2011-2015
Program Başkanı OKAN ÜNİVERSİTESİ
2010-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
SARIYER BELEDİYESİ 2004-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Şehir ve Bölge Planlama
Şehir Tasarım
Kentsel Estetik
Şehir Planlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., ERDOĞAN S., Environmental sustainability in local governments: A case of Turkish municipalities, Journal of Geography and Regional Planning, vol. 10, pp. 330-339, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. BOSTANCI S. H., ORAL M., Experimental Approach on the Cognitive Perception of Historical Urban Skyline, ICONARP International Journal of Architecture Planning, vol. 5, pp. 45-59, 2017.
Özgün Makale DOAJ Erişim Linki
3. BOSTANCI S. H., Sustainable Urban Model Approaches of Local Governments in Turkey, Management and Education, 2017.
Derleme Makale EBSCO
4. İNCİ B. ., SANCAR O. ., BOSTANCI S. H., Usage of health-themed public service announcements as a social marketing communication tool: A content analysis related to public service announcements in the republic of Turkey, ministry of health’s web site, Marketing and Branding Research , vol. 4, pp. 148-168, 2017.
Özgün Makale Thomson Reuters, Scopous, EBSCO, ERIH PLUS, Index Islamicus, Index Copernicus, and DOAJ. Erişim Linki
5. BOSTANCI S. H., İNCİ B., SANCAR O., Belediyelerin Çevre Haftası Etkinlikleri Halkla ĠliĢkiler Aracı Olarak Kullandıkları Web Haberlerinin Ġçerik Analizi Ġle Ġncelenmesi, Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, pp. 213-230, 2016.
Özgün Makale PROQUEST , ASOS, ZDB, Index Copernicus Erişim Linki
6. ÖZTÜRK P., BOSTANCI S. H., KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 695-707, 2016.
Özgün Makale DOAJ , ASOS , EBSCO Erişim Linki
7. AKDAĞ S. G., BOSTANCI S. H. ., The Impacts of Prestige Projects on the Skyline of Istanbul, International Journal of Architectural Research, vol. 7, pp. 169-281, 2013.
Özgün Makale Avery Index to Architectural Periodicals, EBSCO Database: Art and Architecture Index, Scopus-Elsevier Erişim Linki
8. BOSTANCI S. H., Yerel Yönetimler Programı Öğrencilerinin Belediye Stajları Üzerine Bir İnceleme, EUL Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 55-64, 2011.
Özgün Makale Assos Index Erişim Linki
9. BOSTANCI S. H., O. M., Innovative Approach to Aesthetic Evaluation Based on Entropy, EUROPEAN PLANNING STUDIES, vol. 19, pp. 705-723, 2011.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
10. BOSTANCI S. H., A Review on Department of Urban Regional Planning Students Gained During Internship, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 2, pp. 2345-2349, 2010.
Özgün Makale ISI Web of Knowledge, Science Direct, Scopus, EBSCO Database Erişim Linki
11. BOSTANCI S. H., O. M., Ş. S., Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, vol. 4, pp. 83-95, 2006.
Özgün Makale EBSCO Database
12. AYDINLI S., B. S. H., The Spatial Transitions in Expo Cities: The Expo Event in the Post Global World, IASTE Working Paper Series, vol. 167, pp. 57-70, 2004.
Özgün Makale EBSCO Database
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BOSTANCI S. H., Türkiye’de Eko-Belediyecilik Modelinin Uygulanabilmesi Üzerine Yaklaşım, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. BOSTANCI S. H., O. M., Kent Siluetlerine İlişkin Tasarım Niteliklerinin, Entropi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi, itüdergisi/a, cilt 8, ss. 27-36, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BOSTANCI S. H., Paris’te “Yeni” Yapılar, Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, cilt 2001, ss. 77-80, 2001.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BOSTANCI S. H., ALBAYRAK A. N., Environmental Sustainability and Climate Change Adaptation Strategies, Bölüm: The Role of Eco-Municipalities in Climate Change for a Sustainable Future, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Wayne Ganpat and Wendy-Ann Isaac, 2017.
Bilimsel Kitap
2. BOSTANCI S. H., ÖZTÜRK P., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Influence of Urban Furniture Design on Environmental Behavior, Yayın Yeri: Peter Lang GmbH, Editör: Murat Özyavuz, 2017.
Bilimsel Kitap
3. BOSTANCI S. H., Handbook of Research on Sustianable Development and Economics, Bölüm: Sustainability Strategies and Projects of Turkish Municipalities, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Thomas, K.D., 2015.
Bilimsel Kitap
4. BOSTANCI S. H., Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, Bölüm: Eco-Municipalities and Municipal Applications for Sustainability, Yayın Yeri: IGI Global publ, Editör: ERÇOŞKUN ÖZGE YALÇINER, 2011.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BOSTANCI S. H., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Üniversite ve Kent İlişkisinin Mekansal Dinamikleri: Tekirdağ Örneği, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. NİŞANCI E., İZMEN YARDIMCI E. Ü., BOSTANCI S. H., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Kavramsal Açıdan Üniversiteler ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., IDENTITY QUEST IN DEVELOPING UNIVERSITIES, 3. ICOMEP (16.11.2017-17.11.2017).
Özet bildiri
2. BOSTANCI S. H., SUSTAINABLE URBAN MODEL APPROACHES OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY, International Conference EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES (22.06.2017-23.06.2017).
Tam metin bildiri
3. ERDOĞAN S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., An Investigation on Healty City Experiences of Local Governments: Turkey Case, ICOMEP 2 (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
4. BOSTANCI S. H., ORAL M., Experimental Approach on the Cognitive Perception of Historic Urban Skyline, ICONARCH-IIIINTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE-IIIMEMORY OF PLACE IN ARCHITECTURE AND PLANNING (11.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
5. ERDOĞAN S., BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., Kamu Yapılarında Yeşil Sertifikasyon Süreçleri: Strateji ve Uygulamaları, ENSCON´17 – International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ALBAYRAK A. N., BOSTANCI S. H., The Aim of Sustainable Urban Development and ClimateChange Policies, International Sustainable Buildings Symposium-ISBS (15.03.2017-17.03.2017).
Tam metin bildiri
7. BOSTANCI S. H., A Review Of Neuroaesthetics Researches Related To Urban Experience, ICOMEP INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., ERDOĞAN S., Belediyelerin Sürdürülebilirlik Uygulamalarında Etkinlik Derecesinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, ICOMEP INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. SANCAR O., BOSTANCI S. H., İNCİ B., A REVĠEW OF THE LITERATURE ON GREEN HOSPITAL WITHIN THE SCOPE OF GREEN MARKETING, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016 (14.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
10. BOSTANCI S. H., The Effects of Wind Energy Projects in Urban Planning, 15th International Scientific Conference: RE & IT (08.06.2016-10.06.2016).
Tam metin bildiri
11. BOSTANCI S. H., Shannon Entropy and Urban Skylines, Fourth Internatıonal Conference “Engıneerıng, Technologıes And Systems”, TECHSYS 2015 (28.05.2015-29.05.2015).
Tam metin bildiri
12. ULUSOY I., S. L., B. S. H., The Strategies of Municipalities about Usage of Renewable Energy Resources in Turkey, SGEM Publishers, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences (17.06.2014-26.06.2014).
Tam metin bildiri
13. BOSTANCI S. H., Municipal Applications for Green Transportations, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013 (30.10.2013-31.10.2013).
Tam metin bildiri
14. BOSTANCI S. H., Ö. B., Evaluation of Sustainability Concept in Land Use Planning Through Green Space Decisions, SGEM2013 Conference Proceedings (16.07.2013-22.07.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. BOSTANCI S. H., The Role of Municipalities as a Tool in Teaching for Urban Planning Education, SGEM2013 Conference Proceedings (16.07.2013-22.07.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. BOSTANCI S. H., S. O., Creating Healthy University Criteria for Environmental Sustainability, International Symposium Global Impacts and Local Challenges (21.11.2012-23.11.2012).
Tam metin bildiri
17. BOSTANCI S. H., K. M., T. Y. A., Kent Aydınlatmasının Kentsel Kimliğe Etkileri Üzerine İnceleme, Geleceği Tasarlamak” konulu VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (29.04.2010-30.05.2010).
Tam metin bildiri
18. BOSTANCI S. H., O. M., Relations Among Urban Design Aesthetic and Entropy, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Branch of Urban Design, 4th International Urban Design Congress (27.05.2009-28.05.2009).
Tam metin bildiri
19. BOSTANCI S. H., O. M., Measuring the Aesthetic Value of Historical Urban Skylines, Middle East Technical University, SANART, Association of Aesthetics and Visual Culture in collaboration with International Association of Aesthetics (09.07.2007-13.07.2007).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BOSTANCI S. H., Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Yeşil Dönüşüm, KAYFOR, 12. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Değişim (12.09.2014-13.09.2014).
Tam metin bildiri
2. BOSTANCI S. H., Kent Konseylerinin Eko-Belediyecilik Vizyonuna Katkıları, Kent Konseyleri Sempozyumu (06.05.2011-07.05.2011).
Tam metin bildiri
3. BOSTANCI S. H., O. M., Ş. S., Kent Estetiğinin Değerlendirilmesinde Nesnel Yaklaşımlar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, SANART, “Tema: Türkiye’de Estetik”, Türkiye Estetik Kongresi Bildiriler Kitabı (22.11.2006-24.11.2006).
Tam metin bildiri
4. BOSTANCI S. H., K. E., Kent Yoksulluğunun Azaltılması Amacıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Kuştepe Örneği, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Yoksulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama, Gazi Üniversitesi (06.11.2002-08.11.2002).
Tam metin bildiri
5. BOSTANCI S. H., Gece Aydınlatma ile İki Köprüden Tarihi Kimliğin İzlenmesi, 4. Ulusal Aydınlatma Kongresi (05.10.2002-05.10.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Journal of Geography and Regional Planning, Yayın Yeri: Academic Journals, Yayın Kurulu Üyeliği (27.04.2016-).
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
2. Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları (20.11.2017-20.11.2017).
Ulusal Kitap
3. 2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Okan Üniversitesi Yayınları (11.04.2013).
Ulusal Diğer Yayınlar
4. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Okan Üniversitesi Yayınları (16.12.2010).
Ulusal Diğer Yayınlar
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
2. Educational Research and Reviews Academic Journals, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
3. EUROPEAN PLANNING STUDIES, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
4. TMD ULUSLARARASI TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Avery Index
5. Journal of Geography and Regional Planning, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
6. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. Open Urban Studies and Demography Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. Journal of Geography and Regional Planning, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. 1/1000 ölçekli Kilyos ve Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu, DİĞER, Uzman.
2. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy ve Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu, DİĞER, Uzman.
Sanatsal Faaliyetler
1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği ve Boğaziçi’nin Doğal ve Kültürel Peyzajının Sürdürülebilirliği” Paneli ve Atölye Çalışması, Yer:İstanbul, 14.04.2008-15.04.2008.
Karma
2. Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Londra Ekonomi Okulu, Kentsel ve Bölgesel Planlama Çalışmaları Bölümü arasında gerçekleştirilen, “Olimpik Park ve Olimpik Parkın İstanbul Metropolü ile Entegrasyonu” isimli Uluslararası Workshop Çalışması, İstanbul., Yer:İstanbul, 20.04.1999-22.04.1999.
Karma
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Yer:Okan Üniversitesi, İstanbul, 11.04.2013-11.04.2013.
Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Yer:Okan Üniversitesi, İstanbul, 16.12.2010-16.12.2010.